Hoạt động ngoại khóa Trải nghiệm kỹ năng sống: Khéo thay hay làm "Thi pha chế thức uống" của trường Tiểu học Suối Thông nhân ngày 20/10